Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây

Xác định chức năng ngữ pháp (chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ) của đại từ “tôi” trong các câu dưới đây:

a. Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại.

b. Đây là quyển sách của tôi.

c. Cả nhà rất yêu quý tôi.

d. Tôi đang học bài thì Nam đến.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Khuyên @ 08:49 18/01/2022
Số lượt xem: 217
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

a. Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại.

'tôi"  làm chủ ngữ

b. Đây là quyển sách của tôi.

tôi" làm định ngữ

c. Cả nhà rất yêu quý tôi.

'tôi" làm bổ ngữ

d. Tôi đang học bài thì Nam đến.

'tôi"  làm chủ ngữ

Avatar

                            a, Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại.   (tôi là chủ ngữ)

                            b, Đây là quyển sách của tôi.   (tôi là định ngữ)

                            c, Cả nhà rất yêu quý tôi.   (tôi là bổ ngữ)

                            d, Tôi đang học bài thì Nam đến. (tôi là chủ ngữ)

 
Gửi ý kiến