Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Xác định thành phần câu

Xác định chủ ngữ., vị ngữ, trạng ngữ trong các câu dưới đây:

a. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.

b. Đảo xa tím pha hồng.

c. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư.

d. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng một mái chùa cổ kính.

e. Hoa móng rồng bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:17 18/11/2021
Số lượt xem: 218
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

a/ Sự sống //cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo// quả nảy dƯới gốc cây kín đáo và lặng lẽ.

CN                     VN                                          CN                                 VN

b /Đảo xa //tím pha hồng.

   CN                 VN

c/ Rồi thì /cả một bãi vông// lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư.

TN                 CN                                 VN

d/ Dưới bóng tre của ngàn xưa/ thấp thoáng// một mái chùa cổ kín.

       TN                                          VN                    CN

 
Gửi ý kiến