Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Xác định từ loại

Xác định danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

Gió nồm vừa thổi, dượng Hương nhổ sào. Cánh buồm nhỏ căng phồng. Thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thi Thanh Hoa @ 22:23 22/04/2022
Số lượt xem: 2337
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Danh từ : gió nồm, dượng Hương, sào, cánh buồm, thuyền, sóng, rừng 

Động từ : thổi, nhổ, rẽ, lướt, nhớ, về

Tính từ : nhỏ, căng phồng, nhanh, bon bon 

No_avatarf

Danh từ : gió nồm, dượng Hương, sào, cánh buồm, thuyền, sóng, rừng 

Động từ : thổi, nhổ, rẽ, lướt, nhớ, về

Tính từ : nhỏ, căng phồng, nhanh, bon bon, nhanh

Avatar

Danh từ : gió nồm, dượng Hương, sào, cánh buồm, thuyền, sóng, rừng 

Động từ : thổi, nhổ, rẽ, lướt, nhớ, về

Tính từ : nhỏ, căng phồng, nhanh, bon bon, nhanh

Avatar

Danh từ : gió nồm, dượng Hương, sào, cánh buồm, thuyền, sóng, rừng 

Động từ : thổi, nhổ, rẽ, lướt, nhớ, về

Tính từ : nhỏ, căng phồng, nhanh, bon bon 

No_avatarf

Danh từ : gió nồm, dượng Hương, sào, cánh buồm, thuyền, sóng, rừng 

Động từ : thổi, nhổ, rẽ, lướt, nhớ, về

Tính từ : nhỏ, căng phồng, nhanh, bon bon 

 
Gửi ý kiến