Các số 1, 2, 3, 4, 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày gửi: 09h:44' 21-02-2022
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán
Lớp 1
Bài 79: Các ngày trong tuần lễ
Các ngày trong tuần lễ
Hoạt động 2
Một tuần lễ có 7 ngày.
Các ngày trong tuần là:
Th? Hai, th? Ba, th? Tu, th? Nam, th? Sáu, th? B?y. Ch? nh?t,
Thứ
Ngày
Tháng

Trªn mçi tê lÞch bãc hµng ngµy ®Òu cã ghi thø, ngµy, th¸ng ®Ó ta biÕt ®­îc thêi gian chÝnh x¸c.

Hoạt động 3: Thực hành - luyện tập
Bài 1: Đäc tê lÞch ngµy h«m nay råi cho biÕt:
a. H«m nay lµ thø mÊy ? ..................
b. H«m qua lµ thø mÊy ? ..................
c. Ngµy mai lµ thø mÊy? ..................
Bài 2:
Đọc thời khóa biểu của lớp em.
Bài 3: Hãy cho biết:
a. Em đi học ở trường vào các ngày nào trong tuần?b. Các cô, chú công nhân thường đi làm vào những ngày nào và được nghỉ vào những ngày nào?

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu
Các cô, chú công nhân thường đi làm vào những ngày :Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy
được nghỉ vào các ngày: Chủ nhật
Hoạt động 4: Vận dụng
Bài 4: Em hãy tìm hiểu xem tuần này có sinh nhật của bạn nào trong tổ em không. Nếu có thì ngày đó vào thứ mấy?
Hoạt động 5 : Củng cố
Một tuần lễ có 7 ngày.
Các ngày trong tuần là:
Th? Hai, th? Ba, th? Tu, th? Nam, th? Sáu, th? B?y. Ch? nh?t,
Chúc các con chăm ngoan, học giỏi.
 
Gửi ý kiến