Giáo án lớp 3 VNEN tuần 26

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tuyết
Ngày gửi: 19h:41' 20-03-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hoàng Thanh)
TUẦN 26
Thứ 4 ngày 15 tháng 3 năm 2017
THỦ CÔNG
LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách làm lọ hoa gắn tường.
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa tương đối cân đối.
- HS khéo tay: Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. Có thể trang trí lọ hoa đẹp.
II. GV chuẩn bị Mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy thủ công. Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường.
III. Các hoạt động dạy - học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động: (5 phút)
Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng
Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở.
Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học.
1. Gv cho học sinh ôn lại kiến thức ở tiết 1 ( 5p)
- GV yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình đlàm lọ hoa gắn tường. GV hệ thống lại các bước làm lọ hoa gắn tường.
+ Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.
+ Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.
+ Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường.
2. HS thực hành( 22p)
+ Việc 1- HS thực hành theo nhóm
- GV giúp đỡ những HS còn lúng túng
* HS khéo tay: Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. Có thể trang trí lọ hoa đẹp.
+ Việc 2: - GV tổ chức cho HS trong nhóm xem ai làm đẹp hơn.
B. Hoạt động ứng dụng:
 1. Luyện đan nong đôi theo các bước đã học.
2. Chuẩn bị giấy màu cho tiết học sau.
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
TỰ HỌC
HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG MÔN TOÁN
I. Mục tiêu:
- Học sinh tự hoàn thành các nội dung, bài tập buổi sáng chưa hoàn thành của môn Toán.
- Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt.
III. Các hoạt động dạy - học:
A. Hoạt động thực hành
*Khởi động: (5 phút)
Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng
Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở.
Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học.
* Học sinh tự ôn luyện: 25’
- GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, nội dung nào?
- GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động.
* Nhóm 1: - Ôn về tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- HS tự luyện nhắc lại cách tìm các thành phần chưa biết của phép tính.
- Vận dụng làm bài tập theo nhóm.
+ Việc 1: Nhắc lại cách tìm các thành phần chưa biết của phép tình.
+ Việc 2: Hoàn thành các bài tập.
+ Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo.
- GV đánh giá.
Bài 1: Tìm X:
a. 1234 + X = 4062 b. X + 2056 = 6237
c. X – 3045 = 1257 d. 4286 –X = 2439
Bài 2: Tìm X:
a) X x 5 = 9805 b) 3759 x X = 7
c) X :7 = 1025 d) 6464 : X = 8
Bài 3: Tìm X:
a. X + 1027 = 1059 x 3 b. X – 1235 = 3642: 6
* Nhóm 2: Luyện tập về cộng, trừ, nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số: HS tự luyện hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành về cộng, trừ, nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
+ Việc 1: Xác định các bài tập cần hoàn thành.
+ Việc 2: Hoàn thành các bài tập.
+ Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo.
- GV đánh giá.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
2675 + 4025, 9167 – 3142, 3105 x 4, 9163 : 7
2519 + 3847, 5283 – 2434, 2014 x 3, 6415 : 3
4756 + 2834, 9090 – 8989, 1081 x 7, 3624 : 6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a. 1407 + 358 – 105 b. 48 : 8 : 2
3620 : 4 x 3 306 + 99 : 3
9756 – 239 + 103 36 : 9 x 2
+ Việc
 
Gửi ý kiến