Toán học 3. Luyện tập chung Trang 179

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Nghĩa
Ngày gửi: 14h:02' 22-05-2022
Dung lượng: 452.2 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Toán
Luyện tập chung
( Trang 179 )
Bài 1. 
a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509.
- Số liền trước của số 92458 là số 92457
- Số liền sau của số 69509 là số 69510

b) Viết các số 83507; 69134; 78507; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

- Theo thứ tự từ bé đến lớn là : 69134; 69314; 78507; 83507
Toán
Luyện tập chung ( trang 179)
Bài 2. Đặt tính rồi tính

86127 + 4258 ; 65493 – 2486;     4216 x 5; 4035 : 8
86127
4258
90385
65493
2486
63007
4216
5
21080
4035
03
35
03


8
504
_
+
x
Bài 3. Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Trả lời
Trong một năm những tháng có 31 ngày là:
Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
Bài 4. Tìm x:

a) X x 2 = 9328                         b) X : 2 = 436
X = 9328 : 2 X = 436 x 2
    X   = 4664 X = 872  
Bài 5: Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó bằng các cách khác nhau?

9 cm
9 cm
 
Vận dụng
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến