Toán học 3. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tình
Ngày gửi: 21h:58' 20-02-2022
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN MỸ
Toán
LỚP 3A
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2022
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Hs biết giải các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.
* Phát triển năng lực và phẩm chất:
Hình thành phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát,...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử.
- HS: SGK, vở viết, vở nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
I. KHỞI ĐỘNG
A
2 giờ 28 phút
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
5 giờ 48 phút
Hoặc 6 giờ kém 12 phút
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
B
HÌNH THÀNH
KIẾN THỨC MỚI
Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can.
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
35l
Bài giải
1 can có số lít mật ong là:
35 :7 = 5 (l)
Đáp số: 5l mật ong.
Bước rút về đơn vị:
là tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau
…..l mật ong?
Mỗi can:
Tóm tắt:
7 can:
35l
1 can:
.…l ?
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can.
Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?

Tóm tắt:
7 can:
35l
2 can:
.…l ?
Bài giải
1 can có số lít mật ong là:
35 :7 = 5 (l)
Đáp số: 10l mật ong
2 can có số lít mật ong là:
5 x 2 = 10 (l)
1 can:
.…l ?
35l
…..l mật ong?
2 can:
Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can.
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
Bước 1
Bước 2
Bước 1
Bước 2
Tìm giá trị của 1 phần (Rút về đơn vị)
Tìm giá trị của nhiều phần
Khi giải “Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị”thường tiến hành qua mấy bước?
Đó là những bước nào?
Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” thường tiến hành theo 2 bước :
Bước 1 : Tìm giá trị một phần - Rút về đơn vị
( thực hiện phép chia )
Bước 2 : Tìm giá trị nhiều phần
( thực hiện phép nhân )
Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ.
Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?
Tóm tắt:
4 vỉ : 24 viên
1 vỉ : …viên ?
Bài giải
1 vỉ có số viên thuốc là:
24 : 4 = 6 (viên)
3 vỉ có số viên thuốc là:
6 x 3 = 18 (viên)
Đáp số: 18 viên thuốc.
3 vỉ : …viên ?
Bước 1: Tìm giá trị một phần (Rút về đơn vị)
(thực hiện phép chia)
Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đó
(thực hiện phép nhân)
2 bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 2: Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Tóm tắt :
7 bao : 28 kg
5 bao : … kg ?
Bài giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao là :
28 : 7 = 4 ( kg )
4 x 5 = 20 ( kg )
Đáp số : 20 kg gạo.
Số ki-lô-gam gạo trong 5 bao là :
Bài 3: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau:
Hãy xếp thành hình sau:
Có thể xếp như sau:
Vận dụng, trải nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời em cho là đúng:
C. 13 kg
B. 36 kg
A. 9 kg
D. 26 kg
Có 81 kg rau, bó đều thành 9 bó. Hỏi 4 bó rau nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
 
Gửi ý kiến