Toán học 3. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người gửi: Trịnh Thị Thúy Hạnh
Ngày gửi: 09h:30' 17-04-2022
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TOÁN
Nhân số năm chữ số với số có một chữ số
Khởi động
VƯỢT CHƯỚNG
NGẠI VẬT
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé!
2468
1234 x 2 = ?
2468
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé!
7023
2340 x 3 = ?
7023
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé!
8324
2081 x 4 = ?
8324
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2022
Toán
a) Phép nhân: 14273 x 3 = ?
. 3 nhân 7 bằng 21,
. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8,
. 3 nhân 3 bằng 9,
. 3 nhân 4 bằng 12,
. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 ,
9
4
2
1
8
Vậy: 14273 x 3 = 42819
x
14 273
3
viết 9.
viết 1 nhớ 2.

viết 8.
viết 2 nhớ 1.
viết 4.
=> Lưu ý: Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.
.
Ví dụ: 21526 x 7 = ?

21 526
x
4
Vậy: 21526 x 4 = 86104
4
0
1
6
8
QUY TẮC
Bước 1: Đặt tính
Bước 2: Tính
+ Ta lấy thừa số thứ hai nhân với từng số của thừa số thứ nhất.
+ Nhân theo thứ tự bắt đầu từ phải sang
trái.
- Muốn nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ta làm như sau:
Bài 1: Tính :
10 213
3
21 018
12 031
23 051
2
7
4
x
x
x
x
9
3
6
0
3
2
7
0
4
8
7
1
2
4
8
2
0
1
6
4
15 112
5
x
0
6
5
5
7
12 130
6
x
0
8
7
2
7
Bài 2: SỐ ?
63 036
91840
96048
91 827
Bài 3: Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển được bao nhiêu quyển vở lên miền núi ?

Bài giải
Lần sau chuyển được số quyển vở lên miền núi là:
18 250 x 3 = 54 750 ( quyển vở )
Cả hai lần chuyển được số quyển vở lên miền núi là:
18 250 + 54 750 = 73 000 ( quyển vở )
Đáp số: 73 000 quyển vở
Trò chơi:
“Ai nhanh ai đúng”

12345
x
2
?

24690
24692
46920
21315
x
3
?

63985
63945
36984

22132
x
3
?

66312
23696
66396
Chọn một đáp án đúng nhất trong các phép tính sau :

CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến