Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Mỹ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mỹ
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 177 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 40 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1709 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này