Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên phùng thanh thuyên
Giới tính Nam
Đơn vị THHIEPBINH
Tỉnh/thành CA MAU
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 582 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này