Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Thanh Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Phạm Thị Xuân, Phạm Thị Mai Xuân
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này