Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên phan thị thanh nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Cẩm Vân, Ngô Thị Quế Loan
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 460 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này