Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Hồ Thị Thanh Xuân, Hồ Thị Miên
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 45 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 47 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này