Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Luận
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Đinh Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Kim Hoàn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này