Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hàm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đinh Thị Mỹ Dung
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này