Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Giới thiệu Giáo viên giỏi trường
Xác thực bởi Nguyễn Quyết Chí, Nguyễn Quyết Chí
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 86 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này