Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Thị Lan
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 252 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này