Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Bạch Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Xác thực bởi Đào Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 69 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này