Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Minh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Hồ Thị Miên, Nguyễn Thị Lý
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này