Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Lê Thúy Hiền, Nguyễn Thị Hồng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 197 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1077 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này