Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Dương Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Phạm Xuân, Nguyễn Thu Hà
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 35 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này