Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân An
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GV giỏi cấp trường
Xác thực bởi Võ Thị Thuận, Trần Thị Hằng
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 331 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3181 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này