Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Bích Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cương Gián 1
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Phan Thị Thương, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 202 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 205 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này