Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Thu Huê, Ngô Thị Quế Loan
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 147 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này