Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Tình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Mỹ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Tuyết, Lê Thị Kim Hiên
Đã đưa lên 53 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 88 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 459 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này