Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. phạm lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Học viện hành chính Quốc Gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Trần Nam, Nguyễn Việt
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 83 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này