Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn thị thanh hoàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Trần Thị Trà Giang, Nguyễn Đức Đồng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 181 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này