Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Phan Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trường
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phan Minh Đức, Trần Thị Kim Lành
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 93 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này