Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn kim Thoa
Giới tính Nữ
Đơn vị trường TH Đạ Tông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 71 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này