Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Tây
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Anh Sơn, Phạm Thanh Công
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 836 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 32 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 289 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này