Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Kim Phượng
Giới tính Nữ
Đơn vị đông Cao
Tỉnh/thành thái nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 542 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này