Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Tây Sơn
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Minh Huấn
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 706 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2135 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này