Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Nhựt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lamnhat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Thị xã An Khê
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hiền, Văn Thpt
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6049 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 149 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4746 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này