Thông tin thành viên

206079.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Kỳ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangky1973
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 Thị trấn Phố Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Năm học 2003-2004; năm học 2004 - 2005; năm học 2006 - 2007 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen
Xác thực bởi Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Trường Giang
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36063 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này