Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trịnh Hồng Dũng
Giới tính Nam
Đơn vị Truong THCS Cam Van
Tỉnh/thành Thanh Hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 735 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này