Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Cao Xuan Ly
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hồng
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1808 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 78 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này