Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Từ Minh Kết
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Hưng C
Quận/huyện Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2564 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2252 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này