Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thái Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Lục Ngạn
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Giáp Văn Hưng, Vũ Ngọc Dũng
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5509 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2235 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này