Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tường Hy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuonghy88
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cam Phú Bắc
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 898 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 36 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5059 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này