Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trịnh Hà Phương
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Ba Đình
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 327 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này