Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Tây
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Anh Sơn, Quản Trị
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 366 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 95 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này