Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hoa
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1222 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 171 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33289 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này