Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 Sơn Tiến
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Trường, Thái Văn Quý
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 259 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này