Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hoaquynh810
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lâm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Mỹ Bình, Đào Thị Phươc Hảo
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 852 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 93 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54417 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này