Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Mai
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phan Trí Dũng, Phan Trí Dũng
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 44 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1227 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này