Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nganphosongyeu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Tham gia giảng dạy Tiếng Việt tại Lào tháng 9/2009 - 8/2011
Xác thực bởi Nguyễn Trường Giang, Phan Duy Nghĩa
Đã đưa lên 1127 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 717 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 529 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 224136 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này