Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thương Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hàm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Hoàng Thị Thanh Thiên, Phan Minh Đức
Đã đưa lên 92 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 26 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18409 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này