Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hoàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Nguyên, Trịnh Đức Hữu
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 338 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3256 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này