Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/anhtuyetsa78
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn An
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Phạm Thị Huyền, Khăn Quàng Đỏ
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 400 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này