Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Anh Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Hoangnamsonvin
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu 23 mùa xuân đã trôi qua trên mảnh đất hiếu học Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Thế Kỉ
Đã đưa lên 84 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 198 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 378 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27688 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này